The Innovative Network Meets Taste, Coffee, Topping and Products for Bars and Pastry: MEET TASTE. The Meet Taste EBN aims at putting together 4 business companies coming from 3 European countries with the purpose of strengthening the commercial cooperation and to test a new idea of collaboration between producers and distributors. The project will be a great testbed to experiment some new products: flavoured coffee in pods coffee toppings mixed base for “cremino”.

Meet Taste

s
Projektet Meet Taste EBN valdes inom pilotprojektet BEE NET (Building European Export Networks) som godkändes, efter ett One European Business Network for Export-samtal, som lanserades 2018 av EU-kommissionen och reserverat för EEN-partner. Syftet med projektet är att hjälpa små och medelstora företag att gå samman och utveckla gemensamma internationaliseringsåtgärder genom skapandet av europeiska affärsnätverk (EBN) enligt en tydlig och replikerbar bottom-up-modell. Meet Taste EBN syftar till att sammanföra 4 entreprenörsrealiteter från 3 europeiska länder i syfte att stärka kommersiellt samarbete och experimentera med en ny ide om samarbete mellan producenter och distributörer. Nätverket marknadsför både traditionella och innovativa produkter för konditorier, barer, restauranger och privata konsumenter. Projektet kommer i själva verket att vara en utmärkt testbänk för att experimentera med några nya produkter: smaksatta kaffepåsar med pistasch-, mandel- och hasselnötter.

Partners

s
Haring SRO
Garozzo Group AB
Stramondo
ZiCaffè

Coffee Products

Quality ingredients to offer you a coffee with an unexpected flavor
Intense Aroma

a coffee with an unexpected flavor

Pistachio

Intense pistachio aroma

Almond

A delicate almond flavor

Hazelnut

Fruity aroma of hazelnut